Autor:
Jonas Erik Laane

„Matemaatika panganduses“ õppepäevadel jagati gümnasistidele rahatarkust

Jaanuaris korraldasid Tartu Ülikooli teaduskool ja Swedbank kolmandat korda „Matemaatika panganduses“ õppepäevi, mille eesmärgiks on tutvustada reaalteaduste õppimise olulisust panganduse kontekstis. Kohtla-Järvel ja Tartus toimunud õppepäevadel jagasid oma teadmisi lisaks pangatöötajatele ka Tartu Ülikoolis matemaatikat ja statistikat õppivad üliõpilased.

Õppepäevade esimeses pooles toimunud töötubades rääkisid Swedbanki eri ametikohtade esindajad rahatarkusest ja investeerimisest, ettevõtlusega alustamisest ja andmeteadusest. Lisaks said õpilased iseennast paremini tundma õppida karjääritöötoas. Kokku osales „Matemaatika panganduses“ õppepäeval Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis 45 ja Tartu Ülikooli peahoones 98 huvilist.

„Eesti suurima pangana oleme võtnud vastutuse ja kasutame ära võimalust aidata igakülgselt kaasa Eesti hariduse edendamisse“ ütleb Swedbanki välise järelkasvu valdkonnajuht Kristiin Koppel. „Matemaatika panganduses“ õppepäevad on tema sõnul üheks võimaluseks, kuidas viia reaalteaduste põnev maailm võimalikult suure hulga Eesti õpilasteni. „Usun, et läbi meie pangas töötavate ekspertide saavad noored paremini aru, kuidas reaalteadustes õpitut igapäevaselt erinevatel ametikohtadel kasutatakse ja kui põnev see on. Kui seeläbi tõuseb ka õpilaste huvi ülikooli reaalteaduseid õppima minna, oleme oma eesmärgi täitnud ja Eesti mitmete nii vajalike ekspertide võrra rikkam,“ lisab ta.

Päeva teises pooles tutvustasid gümnasistidele liisingu võtmisega seotud intressimäärasid ning rääkisid euribori mõjudest ja inflatsioonist Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika valdkonna üliõpilased. Iga teema alguses käisid üliõpilased üle sissejuhatava teooriaosa, mille järel lahendasid õpilased tabelarvutustarkvara kasutades päriselulisi ülesandeid. Näiteks tuli õpilastel võrrelda kahte erinevat liisingupakkumist auto soetamisel.

„Igapäevaelus parima valiku tegemiseks tasub alati kaaluda kõiki alternatiive ja neid omavahel võrrelda,“ selgitab gümnasiste juhendanud esmakursuslane Hannabeth Hansen, kes osales aasta tagasi „Matemaatika panganduses“ õppepäeval abituriendist huvilisena. Töötoa läbiviijana soovis ta tänavu ka ise teisi inspireerida: „Matemaatika tundub küll hirmus ja keeruline, aga 19-aastaselt pole kindlasti hilja sellega rohkem sõbraks saada,“ kinnitab ta.

Tartu Ülikooli teaduskooli arendus- ja koostöö peaspetsialisti Jaanus Sepa sõnul saab õpilaste tagasiside põhjal lugeda sel õppeaastal toimunud õppepäevi edukaks. „Suurem osa küsimustikule vastanud õpilaste jaoks vastas õppepäev nende ootustele,“ selgitab ta. Õpilased olid ka täpsustanud, et neile jäid eriti meelde töötoad, mis vastasid nende huvidele ja kus jagati kogemust. Päeva lõpuks avastati nii uued vaatenurgad varasemalt õpitule kui ka uued huvid innovaatiliste valdkondade suunas.

Teaduskool tänab kõiki õppepäevadel osalenud gümnaasiumiõpilasu, õpetajaid, esinejaid ja korraldajaid. Loodame, et saite päeva jooksul juurde palju uusi teadmisi, mida tulevikus enda kasuks rakendada.

Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas