Autor:
Inna Adamson

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

12. märtsil toimus Tallinna Ülikoolis Vabariikliku vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor. 

Vene keele võõrkeelena olümpiaad eesti õppekeelega koolidele viidi läbi kahes voorus: I valikvoor toimus Moodle'i keskkonnas 31. jaanuaril ja lõppvoor Tallinna Ülikoolis 12. märtsil. Lõppvoorus osales kokku 30 õpilast 9.-12. klassist üle Eesti. Vastavalt vene keele tasemele jaotati nad kahte rühma (B1 ja B2 tase). 

Olümpiaadi üldteemaks kujunes Vene kultuur väljaspool Venemaad, mis jagunes kaheks alateemaks – venekeelse diasporaa keele erinevused ja välisvene kultuuri kandjad. 

Võistlejad pidid valikvooruks valmistama helindatud presentatsiooni. Esituste ja videomaterjalide loomisele lähenesid osalejad loominguliselt, žürii liikmed hindasid kõrgelt õpilaste uurimusi ja materjali originaalsust. 

Lõppvoor algas filmilõigu vaatamisega vene kirjanikust Sergei Dovlatovist Tallinnas. Filmi alusel kirjutasid võistlejad lühikese arutleva kirjandi, mis oli seotud filmilõigus sõnastatud probleemiga ning olümpiaadi teemaga üldiselt. 

Arutlevale kirjandile lisaks täitsid võistlejad lugemis- ja kulturoloogia testi. Paralleelselt toimus individuaalne vestlus: osalejatele anti ette olümpiaadi teemaga seotud väited, mille kohta pidid võistlejad arvamust avaldama. Võistluspäev lõppes kultuuriprogrammiga – venekeelne ekskursioon Tallinna Juudi muuseumis, sh sünagoogis, mida juhtis muuseumi juht Gennadi Gramberg. Seejärel õnnitleti parimaid võistlejaid ja tänati osalejaid olümpiaadi lõpptseremoonial.

Žüriiliikmete sõnul olid õpilased olümpiaadiks väga hästi ette valmistunud. Üks osaleja, Ivan Kleštšin esitas oma avaldatud luulekogumiku "Poetess", milles oli vene-, eesti- ja itaaliakeelseid luuletusi. Ivan Kleštšin esitas oma loomingut ka olümpiaadi lõputseremoonial. 

 

 

Võistluse tulemused jaotati vastavalt võistleja tasemele (B1 või B2). 

Kõiki tulemusi näed teaduskooli kodulehel. 

  1. koht Ralf Ilver, Tallinna 21. Kooli 12. klass, õpetaja Alla Kirillova, 75 palli.
  2. koht Jaanika Sallaste, Jõhvi Gümnaasiumi 12. klass, õpetaja Maria Debneva, 71,5 palli.
  3. koht Krõõt Kudeviita, Tallinna Reaalkooli 11. klass, õpetaja Maria Siniorg, 70,5 palli.
  1. koht Milena Bratšun, Jõhvi Gümnaasiumi 10. klass, õpetaja Oksana Nazarova, 89,5 palli.
  2. koht Ivan Kleštšin, Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klass, õpetaja Ljubo Titova, 89 palli.
  3. koht Mari Kedelauk, Tallinna Arte Gümnaasiumi 12. klass, õpetaja Nadežda Mirontšik, 83,5 palli. 

"Võistlejate vastused olid huvitavad ja sisukad" 

žüriiliikmed Inna Adamsonja Irina Moissejenko

Korraldajad soovivad palju õnne võitjatele ja edu vene keele õppimisel. 

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru korraldas sel aastal Tallinna Ülikool. Olümpiaadi toimumist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Õpilaste teadusfestivali teaduskooli eripreemiad

Teaduskool andis Õpilaste teadusfestivalil eripreemiad põhjalikele inimeseõpetuse valdkonnaga seotud uurimustele

Õpilaste teadusfestival 9.-10. aprillil Ahhaa teaduskeskuses

Õpilaste teadusfestival tõi Ahhaasse andekad noored

Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused