Autor:
/Unsplash

Teaduskooli kursused on koolide seas väga menukad

Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste arv on püsinud viimastel aastatel 50-55 vahel, mis on piisav hulk leidmaks õppijal endale sobiv ning teadmisi täiendav kursus. 2023/2024 õa oli võimalus õpilastel valida 55 kursuse vahel.

Kursuste hulgast leiab õpilane nii olümpiaadideks ettevalmistavaid, kooliprogrammi süvendavaid, silmaringi arendavaid kui valikkursusi ning seda kõigis ülikooli poolt pakutavates valdkondades: matemaatika, keemia, füüsika, informaatika, bioloogia, humanitaaria ja sotsiaalias. Teaduskooli kursused on gümnasistide seas populaarsed, kuna koolid arvestavad neid valikkursusena, oluliseks saab TÜ täiendkoolituse poolt välja antav tunnistus. Lisaks annavad mitmed TÜ teaduskooli e-kursused Tartu Ülikooli sisseastumisel lisapunkte.

Oktoobri esimesel ja teisel nädalal algavad kursused kestavad üldjuhul läbi õppaasta kuni aprilli lõpuni. Õppetöö toimub TÜ Moodle keskkonnas ning kellaajalisi veebitunde ei toimu. Õppematerjalid, juhendid, kontrolltestid, jne avaldatakse e-õppe keskkonnas Moodle.

Kursuse paindlik ajagraafik soosib enesedistsipliini ja ajaplaneerimise ja -juhtimise oskust

Kursustele saab registreeruda alates 20. augustist. Kuigi kursustele registreerimine kestab 1. oktoobrini, tasub registreerimisega kiirustada, sest paljud kursused täituvad juba enne registreerimise lõpptärminit. 

2023/2024 õppeaasta kursustele registreerus 2118 õppijat  244-st koolist nii Eestist kui välismaalt (USA, Gruusia, Soome, Rootsi, Belgia).

Eesti võistkond Baltimaade geograafiaolümpiaadil

Baltimaade geograafiaolümpiaad tähistas 10. juubelit

AI olümpiaadi taust

Eesti võistkond võtab mõõtu rahvusvahelisel tehisintellekti olümpiaadil

Quiz news cover

Viktoriinide keskkond kogub üha enam populaarsust