Autor:
Andero Kalju

Veebivõistlusel Indikaator kinnistati keemiatundides õpitut

16. mail toimus Tartu Ülikooli teaduskooli uus keemiavõistlus Indikaator 8.–12. klasside õpilastele. Ajavahemikus kella 8–22 testis tol päeval veebis oma teadmisi 479 huvilist üle riigi. Eestikeelsed ülesanded toetasid keemia eksamiks ettevalmistumist ning olid jaotatud põhikooli- ja gümnaasiumi vanuserühmadesse.

Noorematele osalejatele algas võistlus keemialabori ohutuskontrolliga. Ära tuli tunda tugevaid oksüdeerijaid ning tuleohtlikke ja väga mürgiseid aineühendeid. Ühtlasi pidid osalejad teadma ohumärkide tähendusi ja laboritarvikute korrektseid kasutusviise. Ülesandekomplektis leidus palju näiteid elust enesest – näiteks uuriti auto õhkpadjas toimuvat ja majapidamises leiduvate vedelike happelisust/aluselisust.

Vanemas rühmas sai varasemalt õpitut rohkem süvitsi käsitleda. Lämmastiku puhul uuriti täpsemalt aineühendeid, oksiidide puhul nende keemilisi omadusi. Põhikooliõpilaste lahenduskäikudest natuke keerulisemaid tuli luua keemiliste üleminekute ja veeldatud gaasi ülesannetes. Mõlemas vanuserühmas lubati vastuste leidmisel kasutada perioodilisustabelit.

8. klass: 
1. Silvia Nafthal (Gustav Adolfi Gümnaasium);
2. Joel Rehe (Tallinna Reaalkool);
3. Marten Suits (Ääsmäe Põhikool).

Vaata pingerida.

9. klass:
1. Kaarel Toomet (Tartu Waldorfgümnaasium);
2. Daniel Knjazevitš (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium);
3. Lisanna Laks (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium).

Vaata pingerida.

10. klass: 
1. Karin Pärtelpoeg (Hugo Treffneri Gümnaasium);
2. Alex Henri Paugus (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium);
3. Artur Asi (Hugo Treffneri Gümnaasium).

Vaata pingerida.

11. klass:
1. Arthur Harri Jaakko Antila (Tallinna Reaalkool);
2. Anette Kipso (Gustav Adolfi Gümnaasium);
3. Ruben Harald Vallau (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium).

Vaata pingerida.

12. klass:
1. Eliisabet Judin (Miina Härma Gümnaasium);
2. Maivo Sirelbu (Nõo Reaalgümnaasium);
3. Laur Härm (Hugo Treffneri Gümnaasium).

Vaata pingerida.

 

Indikaatori paremusjärjestus selgitati välja klasside kaupa. Avaldatud pingeridades on esile toodud õpilased, kes kogusid vähemalt 45% klassi parimast tulemusest. Oma klassi arvestuses esikolmikusse jõudnud võistlejad saavad tubli tulemuse eest e-diplomi.

Võistlust viidi läbi Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinide keskkonnas, kuhu igal osalejal tuli enne alustamist logida sisse või luua endale kasutajakonto. Osalemiseks oli tarvis internetiühendusega arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit. Nuputada said õpilased endale sobival ajal ja kohas, kuid ülesannete avamise hetkest oli lahendamiseks aega 45 minutit.

Täname kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid, kes Eesti koolinoori uuele keemiavõistlusele suunasid. Ühtlasi Tartu Ülikooli füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava üliõpilasi Andreas Päkk ja Kristi Koitla ülesannete koostamise eest.

3D printimine

Algab 3D printimise väljakutse õpilastele

Targa Tuleviku Tuleproov & KüberNaaskel 2023 finaal

Targa Tuleviku Tuleproov & KüberNaaskel 2023 finaal

Õpilased ainevõistlusel.

Alanud on registreerimine matemaatika ja keemia lahtistele võistlustele