Autor:
erakogu

Veebivõistlusel uuriti noorte teadmisi riigikaitsest

Neljapäeval, 9. novembril toimus üleriigiline riigikaitseõpetuse ainevõistlus Hakk. Igal õppeaastal korraldatava võistluse eesmärk on tekitada noortes huvi riigikaitse vastu, kasvatada nende kaitsetahet ning luua seoseid riigikaitseõpetuse ja teiste õppeainete vahel.

Tartu Ülikooli teaduskooli e-viktoriinide keskkonnas testis teadmisi tänavu 288 huvilist üle Eesti. Võistlus oli eelkõige suunatud gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele, kel riigikaitseõpetus valikainena koolis juba läbitud või parajasti pooleli. Soovi korral võisid osaleda ka nooremad. Kokku oli osalejaid 44 koolist. Kõige enam õpilasi osales Pärnu Koidula Gümnaasiumist (81), Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist (43) ja Tallinna Arte Gümnaasiumist (29).

Võistlus toimus 45-minutilise veebipõhise testina, mille jooksul vastati 20 valikvastustega küsimusele riigikaitse eri teemavaldkondadest. Õige lahenduseni jõudmiseks tuli rakendada matemaatika, füüsika, ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetuse tundides õpitud teadmisi. Lisaks testis viktoriin võistlejate analüüsioskust ja kriitilist mõtlemist.

Õpilased teadsid hästi, millist toetussümbolit kasutatakse ja kantakse Eesti veteranide austuseks. Samuti tundsid paljud ära valdkonna, mis ei kuulu laiapindse riigikaitse strateegia tegevussuundade alla. Mahukamate ülesannete juures viidi edukalt kokku looduses leiduvad ohud neid põhjustavate putuka- ja loomaliikidega. Keerulisemaks osutusid akronüümi eFP tundmine ja teadmine, mida tohib teha äikese ajal.

Vaata Hakk 2023 ülesandeid ja lahendusi

Haki tulemused 2023/2024. õppeaastal

Parima tulemuse saavutas Pärnu Koidula Gümnaasiumi abiturient Markus Kaupmees 29 punktiga 31 võimalikust. Teisele kohale jõudsid 28 punktiga sama kooli 11. klassist Annabel Rettel ja Karina-Mirtel Dervojed ning Ingrid Järve Hugo Treffneri Gümnaasiumist.

Nimetatud õpilastele on välja pandud väärilised auhinnad. Haki eriauhinna pälvib 26 punktiga põhikooliõpilaste seas parima tulemuse saavutanud Margus Mets Jõõpre Kooli 9. klassist.

Riigikaitseõpetuse ainevõistlust korraldas Tartu Ülikooli teaduskool koostöös Kaitseressursside Ametiga. Võistluse korraldajad tänavad kõiki õpetajaid, lapsevanemaid ja organisatsioone, kes noori võistlusele suunasid!

E-viktoriini „Olen rahatark!“ ülesanded on nüüd lahendamiseks avatud

E-viktoriin „Olen rahatark!“ toimub juba täna, 22. mail.
Teaduskooli e-viktoriinid

Teaduskooli e-viktoriinid panevad õpilaste teadmised mängulisel viisil proovile

Ravimiameti õppevideod

Ravimiameti õppevideod kooli õppetunnis kasutamiseks