Autor:
Tallinna Ülikool

Õpioskuste talgud

Võistlust korraldab igal aastal Tallinna Ülikool. Üleriigiline talgupäev toimub üldhariduskoolide 5. klasside 5-liikmelistele rühmadele kevadsemestril. Lahendatavate ülesannete pearõhk on otsitava teabe määratlemisel ja selle käsitlemise oskustel. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust, leida tundmatu teose kasutamise juhised, valida ülesande lahenduse leidmiseks sobiv raamat või muu allikas. Kasutatakse mitmesuguseid teatmeteoseid ja erinevad töövahendid. Osa ülesandeid lahendatakse arvuti abil.

Loe lähemalt õpioskuste talgute lehelt

Võistlust korraldab Tallinna Ülikool, võistlust toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kirjastus Koolibri, Jungent Estonia OÜ (Katjes) ja Loodusvägi OÜ.

Riiklik talgupäev 2023

Riiklik XXVII õpioskuste talgupäev toimus 6. mail 2023 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Tulemuste protokoll

Ülesanded

 

Varasematel aastatel toimunud talgute materjalid

Õppeaasta

Dokumendid

Tulemused

Ülesanded/lahendused

2021/2022 Juhend Tulemuste protokoll Ülesanded
2020/2021 Juhend
Lõppvoor jäi ära.
   
2019/2020

Juhend
Lõppvõistluse korralduslik info

Tulemuste protokoll Sinine
Roheline
Kirju
Ruuduline

Täismahus arhiiv

Tüdruk matemaatikaülesandeid lahendamas.

Novembris toimub matemaatikaolümpiaad lihtsustatud tasemel 4.-8. klassidele

Kood arvutiekraanil.

Oktoobris toimub informaatika lahtine võistlus

Targa Tuleviku Tuleproovil toimunud vestlusring „ChatGPT – sõber ja vaenlane“.

Vaata järele: Targa Tuleviku Tuleproov