Füüsika õppematerjalid

Siia lehele on kogutud füüsikaga seotud õppematerjalid.

EFO eksperimendi kogu

Koostas Rael Kalda

Siia on koondatud põhikooli ja gümnaasiumi eksperimentaalsed ülesanded Eesti füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorudest ja lõppvoorudest.

Ülesanded on jaotatud raskuse järgi, mida tähistatakse kuni viie tärni‐ ga. Ülesannete lihtsamaks otsimiseks on ülesannete numbrite ette pandud “Ü” ja lahenduste ette “L”. Näiteks ülesande 32 teksti number on kujul Ü32.

Iga ülesande juures on kirjas ka selle autor ning olümpiaadi vooru lühi‐ nimetus. Lisaks lühendid P E1, G E1 jne kus P ja G tähistavad põhikooli‐ ja gümnaasiumiastet ning E eksperimendi ülesannet. Näiteks G E2 viitab gümnaasiumiastme 2. eksperimendi ülesandele. On ka erijuht, kus põhi‐ kool ja gümnaasium olid koos, seda tähistatakse tähega K.

Hetkeseisuga on ülesanded aastatest 1996 — 2007.

200 Eesti füüsikaolümpiaadi ülesannet aastatest 2012-2018


Koostaja: Taavet Kalda

Autoriõigused: Eesti Matemaatika Selts, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, ülesannete autorid ja Taavet Kalda, 2018
Sa hoiad käes Eesti füüsikaolümpiaadide ülesannete kogu. Juba pelgalt asjaolu, et Sa sellise kogumiku oled avanud ja neid ridu loed, teeb Sind eriliseks. Sul on huvi looduse ja meid ümbritseva keskkonna vastu ning Sa tahad ennast proovile panna ülesandeid lahendades. Ei ole mingit vahet, kas näed end tulevikus teadlase, ettevõtja või avaliku elu tegelasena. Võime lahendada probleeme elust enesest tuleb igal elualal kasuks. Füüsikas on veel see eelis, et eksisteerivad superuniversaalsed tõed – loodusseadused, mis kehtivad igal ajal ja igal hetkel.
Kogumiku koostamist toetasid: Eesti Matemaatika Seltsi fond “Benoit Mandelbroti Jälgedes”, Robert Kitt ja Tallinna Tehnikaülikool. Suur tänu kõigile!

Elekter ja termodünaamika. 100 ülesannet Eesti füüsikaolümpiaadidelt

Toimetajad: Mihkel Kree, Kristian Kuppart

Autoriõigused: toimetajad, autorid ja Tartu Ülikool, 2018

Kogumik sisaldab valikut energia-teemalisi ülesandeid 1997-2017 aastate Eesti füüsikaolümpiaadidelt, olles seejuures mõeldud toetama ja mitmekesistama gümnaasiumi füüsika õppekava “Energia” osa. Füüsikaõpetajad leiavad kogumist nii illustreerivaid näiteülesandeid õppekava toetamiseks kui ka lisamaterjali võimekamate õpilastega tegelemisel. Füüsikahuvilised gümnasistid leiavad siit endale võimetekohast pingutust nõudvaid ülesandeid alates olümpiaadi piirkonnavooru tasemest kuni rahvusvahelise olümpiaadi valikvõistluse tasemeni. Kogumiku loomist on toetanud Eesti Energia oma Insenergia fondist.

H. Voolaid, U. Visk "Geomeetriline optika"
U. Visk, V. Kiisk "Mehaanika"
U. Visk "Elekter"
U. Visk "Soojus"

L. Sõõrd "Valemite vormistamine arvutiga"
Java simulatsioonid füüsika kohta: http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

füüsikaleksikon.ee on veebileksikon, millest leiab kiiresti ja lihtsalt seletused koolifüüsika mõistetele. Leksikonis on märksõnad kõigist füüsika põhivaldkondadest. Lisaks leiab kogumikust illustratsioone, valemeid ja konstantide tabeleid.

Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas