Matemaatika õppematerjalid

Siia lehele on koondatud matemaatikaga seotud õppematerjalid.

R. Vilt "Loogika"
R. Vilt "Kesklõik"
R. Vilt "Võrratused"
R. Vilt "Mängud"
R. Vilt "Värvimised"

M. Ivanov, E. Abel Kodeeritud tehted
M. Ivanov, E. Abel Kes on kes?
M. Ivanov, E. Abel Mäng protsentidega
M. Ivanov, E. Abel Algebralised võrrandid
M. Ivanov, E. Abel Kuldne kolmnurk

H. Afanasjeva "Võrratused"
L. Lepmann "Parameetriga võrrandid"
H. Afanasjeva, J. Reimand "Matemaatiline induktsioon"
H. Afanasjeva "Ahelmurrud"
H. Afanasjeva "Diofantilised võrrandid"

M. Ivanov, E. Abel Jaguvuse definitsioon ja selle omadused
M. Ivanov, E. Abel Jäägiga jagamise reegel
M. Ivanov, E. Abel Jääkide omadused
M. Ivanov, E. Abel Tegurid
M. Ivanov, E. Abel Matemaatiline induktsioon
M. Ivanov, E. Abel Kongruentsid
M. Ivanov, E. Abel Diofantilised võrrandid

Jan Willemson Võistlusmatemaatika põhivara

Õpik on mõeldud matemaatikaolümpiaadi ettevalmistuse toetamiseks nii õpetajale kui õpilastele. Peatükkides on läbi töötatud ning teooria ja lahendustega varustatud viimase 30 aasta Eesti matemaatikavõistluste ülesannete paremik.

NB! Käesolev õppematerjal on veel täiendamisel: osa materjali võib veel lisanduda või lõppversioonist välja jääda. Autor on väga tänulik igasuguse tagasiside eest.

L. Kivistik "Ahelmurrud"
H. Afanasjeva "Pindalade mõõtmine"
J. Kaasik ja Ü. Kaasik "Kombinatoorika"
M. Koit "Graafiteooria põhimõisted"

L. Sõõrd "Valemite vormistamine arvutiga"
Juhiseid GeoGebra kasutusest: GeoGebra 3.2 eestikeelse versiooni manuaal (autorid: Markus Hohenwarter, Judith Hohenwarter, tõlkija: Jane Albre-Andersen)

Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni